Dhjata e Re

Galatasve 5:21 Së Bashku (ALNT)

zilitë, dehjet, darkat e shfrenuara dhe të tjera si këto. Po ju paralajmëroj, ashtu siç ju kam thënë edhe më parë, se ata që i bëjnë këto nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 5

Shiko Galatasve 5:21 në kontekstin