Dhjata e Re

Galatasve 5:2 Së Bashku (ALNT)

Ja, unë Pali po ju them: në qoftë se rrethpriteni, Krishti nuk do t’ju vlejë aspak.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 5

Shiko Galatasve 5:2 në kontekstin