Dhjata e Re

Galatasve 5:15 Së Bashku (ALNT)

Por në qoftë se kafshoni dhe përpini njëri-tjetrin, ruajuni se mos shfarosni njëri-tjetrin.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 5

Shiko Galatasve 5:15 në kontekstin