Dhjata e Re

Galatasve 4:29 Së Bashku (ALNT)

Edhe tani ndodh ashtu si atëherë kur ai që u lind përmes vullnetit njerëzor, përndoqi atë që kishte lindur përmes Shpirtit të Shenjtë.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 4

Shiko Galatasve 4:29 në kontekstin