Dhjata e Re

Galatasve 3:26 Së Bashku (ALNT)

Ju të gjithë jeni bij të Perëndisë përmes besimit në Krishtin Jezu.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 3

Shiko Galatasve 3:26 në kontekstin