Dhjata e Re

Galatasve 1:4 Së Bashku (ALNT)

Ai e flijoi veten e tij për mëkatet tona, që të na çlironte nga kjo botë e ligë, sipas vullnetit të Perëndisë dhe Atit tonë.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 1

Shiko Galatasve 1:4 në kontekstin