Dhjata e Re

Galatasve 1:10 Së Bashku (ALNT)

A mos po kërkoj të marr pëlqimin e njerëzve a të Perëndisë? Apo po kërkoj t’u pëlqej njerëzve? Po të kërkoja t’u pëlqeja njerëzve, nuk do të isha shërbëtor i Krishtit.

Lexoni kapitullin e plotë Galatasve 1

Shiko Galatasve 1:10 në kontekstin