Dhjata e Re

Filipianëve 4:7 Së Bashku (ALNT)

Paqja e Perëndisë, që shkon përtej zgjuarsisë së mendjes njerëzore, do të ruajë zemrat dhe mendimet tuaja, që të jenë pranë Krishtit Jezu.

Lexoni kapitullin e plotë Filipianëve 4

Shiko Filipianëve 4:7 në kontekstin