Dhjata e Re

Filemonit 1:14 Së Bashku (ALNT)

Por nuk desha të bëja asgjë pa dijeninë tënde, që vepra jote e mirë të mos bëhet si me detyrim, por të jetë e vullnetshme.

Lexoni kapitullin e plotë Filemonit 1

Shiko Filemonit 1:14 në kontekstin