Dhjata e Re

Efesianëve 3:21 Së Bashku (ALNT)

atij i qoftë lavdia përmes kishës dhe përmes Krishtit Jezu për të gjitha breznitë në shekuj të shekujve! Amen!

Lexoni kapitullin e plotë Efesianëve 3

Shiko Efesianëve 3:21 në kontekstin