Dhjata e Re

2 Timoteut 3:13 Së Bashku (ALNT)

Ndërsa njerëzit e ligj dhe mashtrues do të bëhen edhe më keq, duke mashtruar dhe duke u mashtruar.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Timoteut 3

Shiko 2 Timoteut 3:13 në kontekstin