Dhjata e Re

2 Timoteut 2:25 Së Bashku (ALNT)

që i udhëzon me butësi kundërshtarët, me shpresën se Perëndia do t’i bëjë të pendohen për të njohur të vërtetën.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Timoteut 2

Shiko 2 Timoteut 2:25 në kontekstin