Dhjata e Re

2 Timoteut 2:24 Së Bashku (ALNT)

Shërbëtori i Zotit nuk duhet të grindet, por duhet të jetë i butë me të gjithë, mësues i zoti, që duron të keqen,

Lexoni kapitullin e plotë 2 Timoteut 2

Shiko 2 Timoteut 2:24 në kontekstin