Dhjata e Re

1 Timoteut 4:1 Së Bashku (ALNT)

Shpirti i Shenjtë e thotë qartë se në kohët e fundit disa do të largohen nga besimi, duke dëgjuar shpirtrat e rreme dhe mësimet e djajve.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 4

Shiko 1 Timoteut 4:1 në kontekstin