Dhjata e Re

1 Selanikasve 4:9 Së Bashku (ALNT)

Sa për dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë që t’ju shkruaj, sepse vetë Perëndia ju ka mësuar ta doni njëri-tjetrin.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Selanikasve 4

Shiko 1 Selanikasve 4:9 në kontekstin