Dhjata e Re

1 Selanikasve 3:5 Së Bashku (ALNT)

Prandaj edhe unë nuk durova dot më dhe e dërgova Timoteun, që të marr vesh për besimin tuaj, se mos tunduesi ju kishte tunduar dhe mundi ynë kishte shkuar dëm.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Selanikasve 3

Shiko 1 Selanikasve 3:5 në kontekstin