Dhjata e Re

1 Gjonit 4:9 Së Bashku (ALNT)

Ja si është shfaqur dashuria e Perëndisë në ne: Ai dërgoi në botë Birin e tij të vetëmlindur që ne të jetojmë nëpërmjet tij.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Gjonit 4

Shiko 1 Gjonit 4:9 në kontekstin