Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Levitiku 6:25 Bibla Shqip (ALBB)

"Folu Aaronit dhe bijve të tij dhe u thuaj atyre: Ky është ligji i flijimit për mëkatin. Në vendin ku theret holokausti, të theret flia për mëkatin përpara Zotit. Është gjë shumë e shenjtë.

Lexoni kapitullin e plotë Levitiku 6

Shiko Levitiku 6:25 në kontekstin