Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Danieli 12:6 Bibla Shqip (ALBB)

Një nga ata i tha burrit të veshur me rroba liri, që qëndronte mbi ujërat e lumit: "Kur do kryhen këto mrekulli?".

Lexoni kapitullin e plotë Danieli 12

Shiko Danieli 12:6 në kontekstin