Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

1 i Mbretërve 2:33 Bibla Shqip (ALBB)

Gjaku i tyre do të bjerë mbi kokën e Joabit dhe mbi kokën e pasardhësve të tij përjetë, por do të ketë paqe për gjithmonë nga ana e Zotit për Davidin, për pasardhësit e tij, për shtëpinë e tij dhe për fronin e tij".

Lexoni kapitullin e plotë 1 i Mbretërve 2

Shiko 1 i Mbretërve 2:33 në kontekstin