Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Mateu 4:2 Bibla Shqip (ALBB)

Dhe, mbasi agjëroi dyzet ditë e dyzet net, në fund e mori uria.

Lexoni kapitullin e plotë Mateu 4

Shiko Mateu 4:2 në kontekstin