Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Mateu 4:1-9 Bibla Shqip (ALBB)

1. Atëherë Fryma e çoi Jezusin në shkretëtirë, që djalli ta tundonte.

2. Dhe, mbasi agjëroi dyzet ditë e dyzet net, në fund e mori uria.

3. Atëherë tunduesi, pasi iu afrua, i tha: ''Në qoftë se je Biri i Perëndisë, thuaj që këta gurë të bëhen bukë''.

4. Por ai, duke iu përgjigjur, tha: ''Është shkruar: "Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë"''.

5. Atëherë djalli e çoi në qytetin e shenjtë dhe e vendosi në majë të tempullit

6. dhe i tha: ''Nëse je Biri i Perëndisë, hidhu poshtë, sepse është shkruar: "Ai do t'u japë urdhër engjëjve të tij për ty; edhe ata do të mbajnë mbi duart e tyre që të mos ndeshësh me këmbën tënde ndonjë gur"''.

7. Jezusi i tha: ''Është shkruar gjithashtu: "Mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd"''.

8. Djalli e çoi sërish mbi një mal shumë të lartë dhe i tregoi të gjitha mbretëritë e botës dhe lavdinë e tyre,

9. dhe i tha: ''Unë do të t'i jap të gjitha këto, nëse ti bie përmbys para meje dhe më adhuron''.

Lexoni kapitullin e plotë Mateu 4