Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Luka 3:18 Bibla Shqip (ALBB)

Kështu ai e ungjillëzonte popullin duke e këshilluar me shumë mënyra të tjera.

Lexoni kapitullin e plotë Luka 3

Shiko Luka 3:18 në kontekstin