Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Jakobit 2:24 Bibla Shqip (ALBB)

Ju shikoni, pra, se njeriu shfajësohet nga veprat dhe jo vetëm nga besimi.

Lexoni kapitullin e plotë Jakobit 2

Shiko Jakobit 2:24 në kontekstin