Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Jakobit 2:2 Bibla Shqip (ALBB)

Sepse në qoftë se në asamblenë tuaj hyn një njeri me një unazë prej ari, me rroba të shkëlqyera, dhe hyn edhe një i varfër me një rrobë të fëlliqur,

Lexoni kapitullin e plotë Jakobit 2

Shiko Jakobit 2:2 në kontekstin