Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

Filipianëve 2:3 Bibla Shqip (ALBB)

Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.

Lexoni kapitullin e plotë Filipianëve 2

Shiko Filipianëve 2:3 në kontekstin