Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

3 Gjonit 1:4 Bibla Shqip (ALBB)

Nuk kam gëzim më të madh nga ky: të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën.

Lexoni kapitullin e plotë 3 Gjonit 1

Shiko 3 Gjonit 1:4 në kontekstin