Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

3 Gjonit 1:5 Bibla Shqip (ALBB)

Shumë i dashur, ti vepron me besnikëri në të gjitha ato që bën për vëllezërit dhe të huajt.

Lexoni kapitullin e plotë 3 Gjonit 1

Shiko 3 Gjonit 1:5 në kontekstin