Dhjata e Vjetër

Dhjata e Re

1 Timoteut 5:3 Bibla Shqip (ALBB)

Ndero vejushat që janë me të vërtetë të veja.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 5

Shiko 1 Timoteut 5:3 në kontekstin