Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yoo'eel 2:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Siyoon buun ka dhex afuufa, oo soon naadiya, oo shir ku dhawaaqa.

akhri dhamaystiran cutubka Yoo'eel 2

arki Yoo'eel 2:15 macnaha guud