Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 30:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo kuwanu waa erayadii ku saabsanaa dadka dalka Israa'iil iyo dalka Yahuudah ee Rabbigu ku hadlay.

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 30

arki Yeremyaah 30:4 macnaha guud