Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yeremyaah 11:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Rabbiguna taas wuu i ogeysiiyey, waanan ogaaday. Markaasaad falimahooda i tustay.

akhri dhamaystiran cutubka Yeremyaah 11

arki Yeremyaah 11:18 macnaha guud