Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Xaakinnada 7:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo isla habeenkaas Rabbigu wuxuu Gidcoon ku yidhi, Kac, oo xerada ku dhaadhac, waayo, iyada gacantaan kuu geliyey.

akhri dhamaystiran cutubka Xaakinnada 7

arki Xaakinnada 7:9 macnaha guud