Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Wacdiyahii 4:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed waxaan ammaanay kuwii dhintay in ka sii badan kuwa haatan jooga ee weli nool.

akhri dhamaystiran cutubka Wacdiyahii 4

arki Wacdiyahii 4:2 macnaha guud