Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Taariikhdii Labaad 20:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kolkaasaa kuwii reer Laawi oo ahaa reer Qohaad iyo reer Qorax waxay u istaageen inay Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa'iil cod aad iyo aad u weyn ku ammaanaan.

akhri dhamaystiran cutubka Taariikhdii Labaad 20

arki Taariikhdii Labaad 20:19 macnaha guud