Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sharciga Kunoqoshadiisa 27:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Reer Simecoon, iyo reer Laawi, iyo reer Yahuudah, iyo reer Isaakaar, iyo reer Yuusuf, iyo reer Benyaamiin waa inay kor istaagaan Buur Gerisiim inay dadka u duceeyaan markaad Webi Urdun ka gudubtaan.

akhri dhamaystiran cutubka Sharciga Kunoqoshadiisa 27

arki Sharciga Kunoqoshadiisa 27:12 macnaha guud