Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sekaryaah 14:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo tanuna waa belaayada Rabbigu ku dhufan doono dadyowga Yeruusaalem la diriray oo dhan. Iyagoo cagahooda ku taagan ayaa hilibkoodu iska dhammaan doona, oo indhahoodu waxay ku dhex baabbi'i doonaan godadkooda, carrabkooduna afkooda.

akhri dhamaystiran cutubka Sekaryaah 14

arki Sekaryaah 14:12 macnaha guud