Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Sekaryaah 12:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo weliba Rabbigu wuxuu marka hore badbaadin doonaa teendhooyinka dadka Yahuudah, in sharafta reer Daa'uud iyo sharafta dadka Yeruusaalem degganu ayan ka sii weynaan tan dadka Yahuudah.

akhri dhamaystiran cutubka Sekaryaah 12

arki Sekaryaah 12:7 macnaha guud