Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Samuu'eel Kowaad 16:15 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Saa'uul addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen, Bal eeg, haatan waxaa ku dhibaya ruux shar leh oo xagga Ilaah ka yimid.

akhri dhamaystiran cutubka Samuu'eel Kowaad 16

arki Samuu'eel Kowaad 16:15 macnaha guud