Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Naxuum 2:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse Nineweh waxay tan iyo waagii hore ahaan jirtay sidii balli biya ah, habase yeeshee way cararayaan. Waxaa lagu qayliyaa, War jooga, jooga! laakiinse ninna dib uma eego.

akhri dhamaystiran cutubka Naxuum 2

arki Naxuum 2:8 macnaha guud