Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Naxuum 2:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

War lacagta dhaca, oo dahabka dhaca, waayo, kaydka iyo maalka wacan oo sharafta leh oo dhammu innaba dhammaad ma leh.

akhri dhamaystiran cutubka Naxuum 2

arki Naxuum 2:9 macnaha guud