Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Miikaah 5:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo kuwa reer Yacquub ka hadhayna waxay dadyow badan ku dhex ahaan doonaan sidii sayax xagga Rabbiga ka yimid, iyo sidii shuxshux caws ku kor da'ay, kaasoo aan ninna dhawrin, oo aan binu-aadmiga sugin.

akhri dhamaystiran cutubka Miikaah 5

arki Miikaah 5:7 macnaha guud