Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Malaakii 1:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Idinku cunto nijaasooday ayaad meeshayda allabariga ku dul bixisaan, oo weliba waxaad leedihiin, War sidee baannu kuu nijaasaynay? Taas waxaad ku tidhaahdaan, Miiska Rabbigu waa mid la quudhsado.

akhri dhamaystiran cutubka Malaakii 1

arki Malaakii 1:7 macnaha guud