Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Maahmaahyadii 26:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kii nacas gacantiis farriin u sii dhiibaa Cagahuu iska gooyaa oo khasaaruu cabbaa.

akhri dhamaystiran cutubka Maahmaahyadii 26

arki Maahmaahyadii 26:6 macnaha guud