Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Laawiyiintii 8:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo wankii xubin xubin buu u kala googooyay, markaasaa Muuse wuxuu gubay madaxii iyo xubnihii iyo xaydhii,

akhri dhamaystiran cutubka Laawiyiintii 8

arki Laawiyiintii 8:20 macnaha guud