Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Ishacyaah 40:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Bal eega, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu la iman doonaa xoog weyn, oo gacantiisaa wax isaga ugu talin doonta! Bal eega, abaalgudkiisii wuu wadaa oo abaalmarintiisuna way ka soo horraysaa.

akhri dhamaystiran cutubka Ishacyaah 40

arki Ishacyaah 40:10 macnaha guud