Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Hoosheeca 1:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaasaa Rabbigu isagii ku yidhi, Waxaad magiciisa u bixisaa Lo-Cammii, waayo, idinku dadkayga ma ahidin, oo aniguna Ilaahiin idiin ahaan maayo.

akhri dhamaystiran cutubka Hoosheeca 1

arki Hoosheeca 1:9 macnaha guud