Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Esteer 8:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo Yuhuuddiina waxaa u ahaaday iftiin iyo farxad iyo rayrayn iyo sharaf.

akhri dhamaystiran cutubka Esteer 8

arki Esteer 8:16 macnaha guud