Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cobadyaah 1:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Bal eega, quruumaha dhexdooda waan idinku yareeyey, oo si weyn baa laydiin quudhsaday.

akhri dhamaystiran cutubka Cobadyaah 1

arki Cobadyaah 1:2 macnaha guud