Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Caamoos 7:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo meelaha sare ee reer Isxaaq cidla way noqon doonaan, oo meelaha quduuska ah ee dalka Israa'iilna way baabbi'i doonaan, oo anna reerka Yaaraabcaam seef baan kula kici doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Caamoos 7

arki Caamoos 7:9 macnaha guud